Załącznik do Zarządzenia Nr 16/18

Prezydenta Miasta Kołobrzeg

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg na rok szkolny 2018/2019

L.p.

Czynności

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające organizowane w przypadku wolnych miejsc

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Rejestracja przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w elektronicznym systemie naboru. Przekazanie wniosku wygenerowanego w systemie i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów do placówki I wyboru

16.03.2018

godz. 9.00

03.04.2018

godz.15.00

11.05.2018

godz. 9.00

16.05.2018

godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do danej placówki wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

16.03.2018

godz.9.00

03.04.2018

godz.16.00

11.05.2018

godz. 9.00

16.05.2018

godz. 16.00

3.

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych- otwarcie strony dla rodziców w systemie elektronicznego naboru

27.04.2018

godz.8.00

05.06.2018

godz. 8.00

4.

Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka w placówce zakwalifikowania przez rodziców

27.04.2018 godz.8.00

04.05.2018

godz.15.00

05.06.2018

godz. 8.00

11.06.2018

godz. 15.00

5.

Publikacja listy kandydatów przyjętych – otwarcie strony dla rodziców w systemie elektronicznego naboru

07.05.2018

godz. 8.00

12.06.2018

godz. 15.00

Pełna treść zarządzenia wraz z harmonogramem

261 KBPobierz