Informacje o prowadzonych  rejestrach, ewidencjach, archiwach

 • -        

  -        Ewidencja akt osobowych pracowników ( ZOPM)

  -        Księgi inwentarzowe

  -        Rejestr skarg i wniosków

  -        Rejestr akt i zaświadczeń

  -        Księga zastępstw

  -        Rejestr zarządzeń wewnętrznych

  -        Księga dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

  -        Rejestr druków ścisłego zarachowania

  -        Rejestr  legitymacji

  -        Rejestr korespondencji

  -        Dzienniki zajęć

  -        Dzienniki zajęć dodatkowych

  -        Ewidencje zwolnień lekarskich ( ZOPM)

  -        Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej

  -        Ewidencja czasu pracy ( ZOPM)

  -        Ewidencja urlopowa ( ZOPM)

  -        Ewidencja chorobowa ( ZOPM)

  -        Dokumentacja finansowo-księgowa ( ZOPM)

  -        Archiwum przedszkolne