Zarządzenia Dyrektora

 

Wydane zarządzenia Dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 6
im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu
znajdują się w księdze zarządzeń
i są do wglądu w kancelarii dyrektora.