Status prawny jednostki

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu jest jednostką prowadzoną przez Gminę Miasto Kołobrzeg.

Organem nadzorującym przedszkole jest Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty
w Szczecinie Delegatura Koszalin.

Przedszkole działa w oparciu o ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1981 r. oraz ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Kartę Nauczyciela.