Ochrona danych osobowych

Dane o przedszkolu

Certyfikaty, wyróżnienia, nagrody

Kontrole

Opłaty za przedszkole

Budżet

Rekrutacja

Załatwianie spraw

Dokumenty wewnętrzne

Zamówienia publiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady korzystania z systemu NETCOM Plus

Rejestry

Status prawny jednostki

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu jest jednostką prowadzoną przez Gminę Miasto Kołobrzeg.

Organem nadzorującym przedszkole jest Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty
w Szczecinie Delegatura Koszalin.

Przedszkole działa w oparciu o ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1981 r. oraz ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Kartę Nauczyciela.