MAJĄTEK PRZEDSZKOLA

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 6 im. Janusza Korczaka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się z budżetem Gminy Miasta Kołobrzeg. Przedszkole dysponuje powierzonym w nieodpłatny zarząd nieruchomością przy ulicy Tadeusza Kościuszki 9 w Kołobrzegu, stanowiącą własność komunalną Gminy Miasta Kołobrzeg.

BUDYNEK

-       rok budowy – 1982

-       kubatura – 4900 m3

 

GRUNTY

Działka oznaczona numerem 38 obręb 5 położona przy ul. Tadeusza Kościuszki 9 w Kołobrzegu:

-       powierzchnia zabudowy – 779 m2

-       powierzchnia użytkowa – 948 m2

 

 

WARTOŚĆ BRUTTO MIENIA – (na dzień 31.12.2018 r.)

 

-       wartość gruntu – 125 876,36 zł

-       wartość budynku – 1 633 807,44 zł

-       wartość środków trwałych – 122 273,47 zł

-       wartość wyposażenia – 85 838,78 zł