Ochrona danych osobowych

Dane o przedszkolu

Certyfikaty, wyróżnienia, nagrody

Kontrole

Opłaty za przedszkole

Budżet

Rekrutacja

Załatwianie spraw

Dokumenty wewnętrzne

Zamówienia publiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady korzystania z systemu NETCOM Plus

Rejestry

MAJĄTEK PRZEDSZKOLA

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 6 im. Janusza Korczaka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się z budżetem Gminy Miasta Kołobrzeg. Przedszkole dysponuje powierzonym w nieodpłatny zarząd nieruchomością przy ulicy Tadeusza Kościuszki 9 w Kołobrzegu, stanowiącą własność komunalną Gminy Miasta Kołobrzeg.

BUDYNEK

-      rok budowy – 1982

-      kubatura – 4900 m3

 

GRUNTY

Działka oznaczona numerem 38 obręb 5 położona przy ul. Tadeusza Kościuszki 9 w Kołobrzegu:

-      powierzchnia zabudowy – 779 m2

-      powierzchnia użytkowa – 948 m2

 

 

WARTOŚĆ BRUTTO MIENIA – (na dzień 31.12.2020 r.)

 

-      wartość gruntu – 125 876,36 zł

-      wartość budynku – 1 633 807,44 zł

-      wartość środków trwałych – 205.460,51

-      wartość wyposażenia – 164.875,24