Ochrona danych osobowych

Dane o przedszkolu

Certyfikaty, wyróżnienia, nagrody

Kontrole

Opłaty za przedszkole

Budżet

Rekrutacja

Załatwianie spraw

Dokumenty wewnętrzne

Zamówienia publiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady korzystania z systemu NETCOM Plus

Rejestry

Redakcja Biuletynu


Nadzór merytoryczny  i modyfikacja informacji:

mgr Aneta Buczkowska

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu

ul. Tadeusza Kościuszki 9, 78-100 Kołobrzeg

tel. (094) 35-242-88, fax (094) 35-242-80

e-mail: dyrektor@pm6kg.pl