Redakcja Biuletynu


Nadzór merytoryczny  i modyfikacja informacji:

mgr Aneta Buczkowska

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu

ul. Tadeusza Kościuszki 9, 78-100 Kołobrzeg

tel. (094) 35-242-88, fax (094) 35-242-80

e-mail: dyrektor@pm6kg.pl