Przedmiot działania i kompetencje


Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 6 im. Janusza Korczaka to placówka, która prowadzi działalność dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą.

Zatwierdzony jest Statut Przedszkola, jak również plany pracy, regulaminy i procedury wewnętrzne.

Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego.