Ochrona danych osobowych

Dane o przedszkolu

Certyfikaty, wyróżnienia, nagrody

Kontrole

Opłaty za przedszkole

Budżet

Rekrutacja

Załatwianie spraw

Dokumenty wewnętrzne

Zamówienia publiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady korzystania z systemu NETCOM Plus

Rejestry

Przedmiot działania i kompetencje


Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 6 im. Janusza Korczaka to placówka, która prowadzi działalność dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą.

Zatwierdzony jest Statut Przedszkola, jak również plany pracy, regulaminy i procedury wewnętrzne.

Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego.