Zasady udostępniania danych

 

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 6 im. Janusza Korczaka  w Kołobrzegu udostępnia  dane publiczne na pisemny wniosek osoby zainteresowanej kierowany do Dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 9 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, 1662.)