Ochrona danych osobowych

Dane o przedszkolu

Certyfikaty, wyróżnienia, nagrody

Kontrole

Opłaty za przedszkole

Budżet

Rekrutacja

Załatwianie spraw

Dokumenty wewnętrzne

Zamówienia publiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady korzystania z systemu NETCOM Plus

Rejestry

Zasady udostępniania danych

 

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 6 im. Janusza Korczaka  w Kołobrzegu udostępnia  dane publiczne na pisemny wniosek osoby zainteresowanej kierowany do Dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 9 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, 1662.)