Kadra pedagogiczna

Lp.

Nazwisko, imię

Stanowisko

Stopień awansu zawodowego

1.       

Buczkowska  Aneta

dyrektor

nauczyciel dyplomowany

2.       

Krzesińska Wanda 

wicedyrektor

nauczyciel dyplomowany

3.       

Bohdan Marzena 

nauczyciel przedszkola

nauczyciel dyplomowany

4.       

Kucal Małgorzata 

nauczyciel mianowany

5.       

Iwanek Halina 

nauczyciel dyplomowany

6.       

Kamińska Aleksandra 

nauczyciel mianowany

7.       

Kosidło Wioletta 

nauczyciel dyplomowany

8.       

Linkiewicz Iwona 

nauczyciel mianowany

9.       

Olesińska Jolanta 

nauczyciel dyplomowany

10.    

Pniewska Anna 

nauczyciel dyplomowany

11.    

Siewiera Aleksandra 

nauczyciel dyplomowany

12.    

Szmidt Małgorzata 

nauczyciel dyplomowany

13.    

Wilczyńska Ewa 

nauczyciel dyplomowany

14.    

Wysok Justyna 

nauczyciel mianowany

15.    

Lachawczak Jagoda

nauczyciel stażysta

16.    

Kornak Alina 

psycholog

nauczyciel kontraktowy

17.    

Nowak Angelika 

logopeda

nauczyciel dyplomowany

18.    

Kościołek Agnieszka

logopeda

nauczyciel dyplomowany

19.    

Boroń Olga

logopeda

nauczyciel kontraktowy

20.    

Surówka Paweł 

rehabilitant

nauczyciel kontraktowy

21.    

Samborski Piotr

nauczyciel religii

nauczyciel kontraktowy

22.    

Eliza Świderek

język angielski

bez stopnia awansu

23.    

Lech Dakowski 

prowadzący zajęcia
z rytmiki

bez stopnia awansu