Kadra pedagogiczna

Lp.

Nazwisko, imię

Stanowisko

Stopień awansu zawodowego

1.

Buczkowska Aneta

dyrektor

nauczyciel dyplomowany

2. 

Krzesińska Wanda

wicedyrektor

nauczyciel dyplomowany

3. 

Bohdan Marzena

nauczyciel przedszkola

nauczyciel dyplomowany

4. 

Kucal Małgorzata

nauczyciel mianowany

5. 

Iwanek Halina

nauczyciel dyplomowany

6. 

Kamińska Aleksandra

nauczyciel mianowany

7. 

Kosidło Wioletta

nauczyciel dyplomowany

8. 

Linkiewicz Iwona

nauczyciel mianowany

9. 

Olesińska Jolanta

nauczyciel dyplomowany

10. 

Pniewska Anna

nauczyciel dyplomowany

11. 

Siewiera Aleksandra

nauczyciel dyplomowany

12. 

Szmidt Małgorzata

nauczyciel dyplomowany

13. 

Wilczyńska Ewa

nauczyciel dyplomowany

14. 

Wysok Justyna

nauczyciel mianowany

15. 

Mróz Małgorzata

nauczyciel kontraktowy


16.

Żelazny Emilia

nauczyciel kontraktowy

17. 

Kornak Alina

psycholog

nauczyciel kontraktowy

18. 

Nowak Angelika

logopeda

nauczyciel dyplomowany

19.

Kościołek Agnieszka

logopeda

nauczyciel dyplomowany

20. 

Surówka Paweł

rehabilitant

nauczyciel kontraktowy

21. 

Samborski Piotr

nauczyciel religii

nauczyciel kontraktowy

22. 

Świderek Eliza

język angielski

nauczyciel kontraktowy