Stawki żywieniowe

Stawki za poszczególne posiłki dla dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego  Nr 6 w Kołobrzegu wynoszą:

I śniadanie      – 1,20 zł

II śniadanie     – 1,80 zł

obiad               – 3,00 zł

Łącznie 6,00 zł za całodzienne wyżywienie dziecka w przedszkolu.

Opłata za wyżywienie dziecka w danym miesiącu naliczana jest z „góry”.

Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu nie pobiera się opłaty za żywienie.

Dzieciom zapisanym na skrócony czas pobytu w przedszkolu, umożliwia się korzystanie
z następujących posiłków, do wyboru:

I śniadanie,

II śniadanie,

obiad.