Stawki żywieniowe

Stawki za poszczególne posiłki dla dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego  Nr 6 w Kołobrzegu wynoszą:

I śniadanie    – 1,30 zł
II śniadanie    – 2,00 zł
obiad        – 3,20 zł

Łącznie 6,50 zł za całodzienne wyżywienie dziecka w przedszkolu.

Opłata za wyżywienie dziecka w danym miesiącu naliczana jest z „góry”.

Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu nie pobiera się opłaty za żywienie.

Dzieciom zapisanym na skrócony czas pobytu w przedszkolu, umożliwia się korzystanie
z następujących posiłków, do wyboru:
I śniadanie,
II śniadanie,
obiad.