Ochrona danych osobowych

Dane o przedszkolu

Certyfikaty, wyróżnienia, nagrody

Kontrole

Opłaty za przedszkole

Budżet

Rekrutacja

Załatwianie spraw

Dokumenty wewnętrzne

Zamówienia publiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady korzystania z systemu NETCOM Plus

Rejestry

1. Stawki za poszczególne posiłki dla dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 6 w  Kołobrzegu wynoszą:

 

                   I śniadanie   –     2,50 zł,

                   II śniadanie  –     3,75 zł,

                   obiad            –    6,25 zł.

     Łącznie 12,50 zł za całodzienne wyżywienie dziecka w przedszkolu.

 

2.    Opłata za wyżywienie dziecka w danym miesiącu naliczana jest z „dołu” za faktycznie spożyte posiłki w miesiącu poprzednim.

3.    Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu nastąpi odliczenie stawki żywieniowej.

4.    Dzieciom zapisanym na skrócony czas pobytu w przedszkolu, umożliwia się korzystanie  następujących posiłków, do wyboru:

1)      I śniadanie,

2)      II śniadanie,

3)      obiad.