Dane adresowe

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 6
im. Janusza Korczaka

78-100 Kołobrzeg

ul. Tadeusza Kościuszki 9

Tel. 94 35-242-88

Fax 94 35-242-80

NIP: 671-17-84-909

REGON: 320753714

www.pm6kg.pl

e-mail: dyrektor@pm6kg.pl

Przedszkole czynne od poniedziałku do piątku 

w godzinach 6.30-17.00