Schemat organizacyjny

Dyrektor mgr Aneta Buczkowska

Wicedyrektor mgr Wanda Krzesińska

Rada Pedagogiczna

Pracownicy administracji i obsługi

Rada Rodziców

Kompetencje poszczególnych organów określa statut przedszkola oraz regulaminy