Ochrona danych osobowych

Dane o przedszkolu

Certyfikaty, wyróżnienia, nagrody

Kontrole

Opłaty za przedszkole

Budżet

Rekrutacja

Załatwianie spraw

Dokumenty wewnętrzne

Zamówienia publiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady korzystania z systemu NETCOM Plus

Rejestry

Schemat organizacyjny

Dyrektor mgr Aneta Buczkowska

Wicedyrektor mgr Wanda Krzesińska

Rada Pedagogiczna

Pracownicy administracji i obsługi

Rada Rodziców

Kompetencje poszczególnych organów określa statut przedszkola oraz regulaminy