Uchwały Rady Pedagogicznej

 

Uchwały Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 6
im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu
znajdują się w księdze uchwał
i są do wglądu w kancelarii dyrektora.