Ochrona danych osobowych

Dane o przedszkolu

Certyfikaty, wyróżnienia, nagrody

Kontrole

Opłaty za przedszkole

Budżet

Rekrutacja

Załatwianie spraw

Dokumenty wewnętrzne

Zamówienia publiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady korzystania z systemu NETCOM Plus

Rejestry

Mienie i wyposażenie

 

 

Lp.

Pozycja

Wartość

na 31.12.2019 r.

Wartość

na 31.12.2020 r.

  1.  

Grunty

125.876,36 zł

125.876,36

  1.  

Budynek

1.633.807,44 zł

1.633.807,44

  1.  

Pozostałe środki

122.273,47 zł

205.460,51

  1.  

Wyposażenie

119.013,39 zł

164.875,24