Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 6
im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu realizuje zamówienia publiczne o wartości nie przekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro