Ochrona danych osobowych

Dane o przedszkolu

Certyfikaty, wyróżnienia, nagrody

Kontrole

Opłaty za przedszkole

Budżet

Rekrutacja

Załatwianie spraw

Dokumenty wewnętrzne

Zamówienia publiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady korzystania z systemu NETCOM Plus

Rejestry

Ustalenie przerw w funkcjonowaniu przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg oraz wyznaczenia przedszkoli zastępczych w lipcu i sierpniu 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/22

274 KBPobierzPodgląd pliku