Ochrona danych osobowych

Dane o przedszkolu

Certyfikaty, wyróżnienia, nagrody

Kontrole

Opłaty za przedszkole

Budżet

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Załatwianie spraw

Dokumenty wewnętrzne

Zamówienia publiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady korzystania z systemu NETCOM Plus

Rejestry

Rada rodziców

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szk. 2020/201

 

Przewodnicząca – M. Chrzanowska

Skarbnik – U. Konert

Sekretarz – M. Satro

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – M. Nosal

Z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – K. Ochnio