Rada rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szk. 2016/2017

 

Przewodnicząca – A. Leocho

Skarbnik – L. Michalczyk

Sekretarz –

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – E. Urlich

Z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej- A. Skrzypczyk

 

Konto bankowe

Rady Rodziców przy Przedszkolu nr 6

PKO SA oddział Kołobrzeg

84124014281111001020086681