Rada rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szk. 2018/2019

 

Przewodnicząca – A. Leocho

Skarbnik – J. Wizantyjska

Sekretarz – A. Erbacher

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – O. Husak-Szopik

Z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – K. Dzierkowska