Ochrona danych osobowych

Dane o przedszkolu

Certyfikaty, wyróżnienia, nagrody

Kontrole

Opłaty za przedszkole

Budżet

Rekrutacja

Załatwianie spraw

Dokumenty wewnętrzne

Zamówienia publiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady korzystania z systemu NETCOM Plus

Rejestry

Uchwały Rady Pedagogicznej

 

Uchwały Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 6
im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu
znajdują się w księdze uchwał
i są do wglądu w kancelarii dyrektora.