Ochrona danych osobowych

Dane o przedszkolu

Certyfikaty, wyróżnienia, nagrody

Kontrole

Opłaty za przedszkole

Budżet

Rekrutacja

Załatwianie spraw

Dokumenty wewnętrzne

Zamówienia publiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady korzystania z systemu NETCOM Plus

Rejestry

Instrukcja korzystania z BIP

Do nawigacji po stronie Biuletynu Informacji Publicznej służy Menu przedmiotowe. 

Jest ono podzielone na Kategorie, które grupują informacje z poszczególnych działów tematycznych.

Kategorie opatrzone są nagłówkami zapisanymi na granatowym tle.

W celu ułatwienia odnalezienia informacji, w ramach kategorii utworzone zostały Podkategorie (aktywne przyciski umieszczone po obu stronach ekranu opisane na szarym tle). Po wskazaniu kursorem myszy nazwy podkategorii, kursor przyjmuje kształt dłoni a nazwa podkategorii zostaje podkreślona. Po wciśnięciu lewego przycisku myszy informacje zapisane w danej podkategorii wyświetlają się bądź w postaci kolejnych podmenu bądź w postaci informacji docelowej w środkowej części ekranu. Jeżeli do słowa lub wersu podlinkowana jest (podłączona) szersza informacja, słowo to lub wers są podkreślone, a po wskazaniu kursorem myszy przybiera on postać dłoni. 
Po „kliknięciu” na podkreślonym słowie lub wersie nowe informacje wyświetlane są w postaci kolejnego podmenu lub w tak zwanym oknie „pop-up”. 

W każdym tego typu oknie istnieje możliwość wydrukowania zawartej treści, zapisania jej na nośniku danych bądź po zapoznaniu się z treścią - zamknięcia okna. Funkcje (ZAPISZ, DRUKUJ, ZAMKNIJ) zawsze znajdują się na końcu treści okna pop-up. 

Dokumenty specyficzne dla urzędu takie jak treść prawa miejscowego lub wnioski do wypełnienia zapisane są w postaci plików o rozszerzeniu pdf. W celu ich odczytania na komputerze powinien być zainstalowany program Acrobat Reader.

Jest to darmowy program dostępny w internecie pod adresem:

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Dołączone wnioski zapisane są jako formularze. Oznacza to, że w dokumentach tych można wprowadzać dane tylko w zaznaczonych polach. Nagłówki pól nie są przeznaczone do edycji. Do wypełnienia formularza nie jest potrzebny żaden edytor tekstów.