REJESTR ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu

Lp. Rodzaj zamówienia Rozstrzygnięcie zamówienia Rok wykonania