Ochrona danych osobowych

Dane o przedszkolu

Certyfikaty, wyróżnienia, nagrody

Kontrole

Opłaty za przedszkole

Budżet

Rekrutacja

Załatwianie spraw

Dokumenty wewnętrzne

Zamówienia publiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady korzystania z systemu NETCOM Plus

Rejestry

Kadra pedagogiczna

 

Lp.

Nazwisko, imię

Stanowisko

Stopień awansu zawodowego

1.        

Buczkowska  Aneta

dyrektor

nauczyciel dyplomowany

2.        

Krzesińska Wanda 

wicedyrektor

nauczyciel dyplomowany

3.        

Bohdan Marzena 

nauczyciel przedszkola

nauczyciel dyplomowany

4.        

Kucal Małgorzata 

nauczyciel mianowany

5.        

Fortuna-Kozioł Magdalena

nauczyciel kontraktowy

6.        

Iwanek Halina 

nauczyciel dyplomowany

7.        

Kamińska Aleksandra 

nauczyciel mianowany

8.        

Kosidło Wioletta 

nauczyciel dyplomowany

9.        

Linkiewicz Iwona 

nauczyciel dyplomowany

10.     

Mróz Małgorzata

nauczyciel kontraktowy

11.    

Siewiera Aleksandra 

nauczyciel dyplomowany

12.    

Wilczyńska Ewa 

nauczyciel dyplomowany

13.    

Wilczyńska Iwona

nauczyciel mianowany

14.    

Wysok Justyna

nauczyciel dyplomowany

16.    

Żelazny Emilia

nauczyciel kontraktowy

17.    

Kornak Alina 

psycholog

nauczyciel mianowany

18.    

Nowak Angelika 

logopeda

nauczyciel dyplomowany

19.    

Kościołek Agnieszka

logopeda

nauczyciel dyplomowany

20.    

Surówka Paweł 

terapeuta pedagogiczny

nauczyciel kontraktowy

21.    

Bukowska Małgorzata

nauczyciel religii

nauczyciel kontraktowy

22.    

Eliza Świderek

język angielski

nauczyciel kontraktowy