Ochrona danych osobowych

Dane o przedszkolu

Certyfikaty, wyróżnienia, nagrody

Kontrole

Opłaty za przedszkole

Budżet

Rekrutacja

Załatwianie spraw

Dokumenty wewnętrzne

Zamówienia publiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady korzystania z systemu NETCOM Plus

Rejestry

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

 

Kancelaria przedszkola przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.

 

Godziny urzędowania kancelarii: 7.00 – 15.00

 

 

Przyjmowanie interesantów

środa 13:30 - 15:30

piątek 09:00 - 11:00

Przyjmowanie skarg

poniedziałek 08.00 – 09.00

 

Korespondencja należy kierować na adres:

Miejski Przedszkole Integracyjne nr 6 im. Janusza Korczaka

ul. Tadeusza Kościuszki 9

78-100 Kołobrzeg

e-mail: dyrektor@pm6kg.pl

 

 

Sprawy rozpatrywane są z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego. 

 

Dyrektor/wicedyrektor przedszkola udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.